LiveRa1n – Checkra1n Linux Boot on Window★ Có nhiều cách để cài lắm, nhưng mình thấy cách này là nhẹ nhàng nhất. Bản này vừa nhẹ vừa dễ làm, nhanh nữa.
– Link Livera1n:
– Dự phòng:
– Link tải rufush boot:
– Balena Etcher:
—————————————————
☞WallPaper Dương iPhone:
☞ Buy Me A Coffee:
—————————————————
SHARE…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*